PANTHER-studien

Välkommen till PANTHER-studiens hemsida

PANTHER-studien (SÖS-studien, SBG2004-1/ABCSG25) är en klinisk läkemedelsstudie av cytostatikabehandling efter operation av nyupptäckt bröstcancer. Syftet är att se om högre och tätare dosering ger ökad effekt. Studien går på 10 sjukhus i Sverige, på ett tiotal kliniker i Österrike via ABCSG samt på ett fyrtiotal sjukhus i Tyskland via GBG. Studien startade 2004 och leds från Onkologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Här på studiens hemsida finns info om studien, tex protokoll, CRFer, nyhetsbrev, adresser med mera. För att komma in på sidorna krävs loggin och lösenord.

Logga in på hemsidan!

Mer info kan du få genom att mejla till mats.hellstrom[@]karolinska.se

PANTHER-studien | Senast ändrad 26.11.2008