Välkommen till Prostystudiens hemsida

 

Prostystudien är en klinisk läkemedelsprövning av Taxotere till patienter
med prostatacancer. Det är en finsk studie som startade i Sverige 2003
och leds
från Karolinska Universitetssjukhuset.
Ytterligare 3 svenska cancerkliniker deltar.

Här loggar du in på studiens hemsida (loggin och lösenord krävs).

 

Mer information kan du får genom att maila till marita.e.eriksson@karolinska.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostystudien, Senast uppdaterad 2007-06-14, Marita Eriksson, KPE Radiumhemmet

Åter förstasidan

Prosty-studien, Senast uppdaterad 2007-06-19, Marita Eriksson, KPE Radiumhemmet