Välkommen till HERNATAstudiens hemsida

Hernatastudien är en klinisk läkemedelsstudie av Herceptin, Taxotere och Navelbine till patienter med bröstcancer. Det är en dansk studie som startade i Sverige 2002. Ytterligare 10 svenska cancerkliniker deltar.

Här loggar du in på studiens hemsida (loggin och lösenord krävs).

 

Mer info kan du få genom att mejla till marita.e.eriksson@karolinska.se

HERNATA-studien, Senast uppdaterad 2007-06-20, Marita Eriksson, KPE Radiumhemmet