Välkommen till ESPAC-4 studiens hemsida

Detta är en randomiserad, multicenter fas-3 studie som jämför adjuvant monoterapi mot kombinationscytostatika efter operation för pancreascancer. Studien är multinationell och utgår från Liverpool, England.

Nationellt huvudcentra är Onkolog kliniken Karolinska-SÖS och huvudprövare
är Docent Pehr Lind. Ansvarig kirurg är Med Dr Ralf Segersvärd, Gastrocentrum Karolinska-HS. Monitorering och koordinering sköts av CTO-Karolinska, ansvarig är Anna-Lena Johansson.

Här loggar du in på studiens hemsida (loggin och lösenord krävs).

 

Mer information kan du får genom att maila till anna-lena.s.johansson@karolinska.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter förstasidan

ESPAC-4 studien, Senast uppdaterad 22.11.2013, Mats Hellström, KPE, Onk klin, Karolinska Universitetssjukhuset