KPE, Onkologen, Karolinska

KPE koordinerar och/eller monitorerar följande projekt:

Accrobat 2
BevPac
CamOfa
CetMet
ConCab
Critics
ESPAC 4
EuroNet PHL-C1
Hernata
Hilus
LenaGem
Lerfox-C
MAT02
Oligo
Panther
Prosty
SCOT
Secar
SWOG

 

KPE, Onkologen, Karolinska universitetssjukhuset, 2009